λεγιονέλλα

Σημ.: Ο χώρος αυτός δεν σκοπεύει και ούτε μπορεί ν’ αντικαταστήσει ιατρική συμβουλή ή διάγνωση. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο ν’ απευθυνθείτε στον γιατρό σας ή σε κάποιο νοσοκομείο.

Προτείνεται όταν ένας ασθενής προσέλθει με συμπτώματα πνευμονίας να γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις για τα βακτηρίδια Legionella pneumophila μια και είναι ο μόνος τρόπος ασφαλούς και έγκαιρης διάγνωσης.

Παρόλα αυτά, η διάγνωση της νόσου των Λεγεωνάριων δε μπορεί να βασιστεί μόνο σε κλινικά ή ακτινολογικά ευρήματα. Η κλινική εξέταση από μόνη της δεν είναι ικανοποιητική για τη διάγνωση. Αποτελέσματα από καλλιέργεια, προσδιορισμοί αντισωμάτων και αντιγόνου θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με τα κλινικά ευρήματα για να επιτευχθεί η διάγνωση της νόσου.


λεγιονελαΚαλλιέργεια

Η Λεγιονέλλα δεν μπορεί να καλλιεργηθεί με συμβατικό τρόπο αλλά χρειάζεται BCYΕ άγαρ και παρουσία κυστεϊνης και σιδήρου. Η μέθοδος καλλιέργειας απαιτεί αρκετές ημέρες (5 έως 10) ενώ υπάρχουν ήδη άλλες πολύ πιο γρήγοροι μέθοδοι όπως με απλό δέιγμα ούρων και ανίχνευση αντιγόνων (μόνο για LP1 που είναι όμως και το πιο συνηθισμένο), η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) καθώς και ταχείες ανοσολογικές δοκιμασίες.

 


Επώαση:

Χρόνος επώασης: 2- 10 ημέρες, σπανιότερα έως και 20 ημέρες, συχνότερα 24-48 ώρες.


Θνησιμότητα:

Το ποσοστό διαφέρει πολύ ανάλογα με τις προσβεβλημένες ομάδες. Σε ασθενείς που νοσηλεύονται μπορεί να φτάσει μέχρι και 40%-80% ενώ σε υγιή άτομα είναι περίπου 15%.


Συμπτώματα:

Καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα της Νόσου των Λεγεωναρίων και ούτε όλοι όσοι νοσούν τα εκδηλώνουν, αυτό δυσχεραίνει την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της. Παρόλα αυτά, πολλές κλινικές ενδείξεις έχουν συσχετιστεί με την Νόσο των Λεγεωναρίων παρά με κάποια άλλη αιτία πνευμονίας. Στην λίστα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα πιο συχνά συμπτώματα της Νόσου των Λεγεωναρίων και του Ποντιακού Πυρετού.

 • Συχνά μη συγκεκριμένα
 • Ασθένεια
 • Υψηλός πυρετός
 • Πονοκέφαλος
 • Μη παραγωγικός, ξηρός βήχας
 • Κάποιες φορές αιμόπτυση (που συχνά λανθασμένα συγχέεται με θρομβώσεις στους πνεύμονες)
 • Ρίγη
 • Κόπωση
 • Μυαλγία
 • Αρθραλγία
 • Δυσκολία στην αναπνοή και πόνοι στο στήθος
 • Διάρροια (25%-50% των περιπτώσεων)
 • Εμετοί και ναυτία (10%-30% των περιπτώσεων)
 • Διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως σύγχυση, αποπροσανατολισμός και παραλήρημα (50% των περιπτώσεων)
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Διαταραχή ηλεκτρολυτών (συγκέντρωση Na στο πλάσμα < 131 mmol/lt)
 • LDH > 700 u/lt
 • Αποτυχία απόκρισης στα αντιβιοτικά β-λακτάμης ή αμινογλυκοσίδεςGram χρώση των δειγμάτων του αναπνευστικού συστήματος με πολυάριθμα ουδετερόφιλα χωρίς εμφανής οργανισμούς
 • Συμπτώματα γρίπης