βιοφίλμ
Σύνθεση του Βιοφίλμ

Το 1901 ο Whipple ανακάλυψε πως η παρουσία βιοφίλμ επηρεάζει την δραστηριότητα υδρόβιων βακτηριδίων. Έκτοτε πλήθος ερευνών έχουν αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που παίζει η επιφάνεια σε σχέση με την συγκέντρωση μικροοργανισμών που δημιουργούν το “βιο-υμένιο”, “βιο-μεμβράνη” ή “βιοφίλμ”.

Η δημιουργία του είναι μια φυσική διαδικασία που απαντάται ευρέως στην φύση και μεταξύ άλλων έτσι και το βακτηρίδιο της νόσου των Λεγεωναρίων, L. Pneumophila, δημιουργούν το βιο-υμένιο ως μηχανισμό προστασίας απο αντίξοες συνθήκες όπως είναι η θερμοκρασία ή η έλλειψη τροφής. Τα βακτηρίδια προσκολλούνται σε αυτήν αλλά και μεταξύ τους παράγοντας πολυσαγχαρίτες. Αυτή η ουσία (γνωστή και ως γλίτσα) είναι στην ουσία ενυδατωμένα πολυανιονικά συμπλέγματα πολυσαγχαριδίων που επικολούνται στα λιποπολυσαγχαρίδια του τοιχώματος του κυττάρου (Morton et al. 1998).


Διάρρηξη του Βιοφίλμ – Μεταφορά του βακτηριδίου

Ανα πάσα στιγμή αυτή η μεμβράνη μπορεί να σπάσει ή να σκιστεί, μόνο και μόνο από την ορμή του νερού (Trulear & Characklis, 1982; Taylor Eighmy & Bishop, 1985) απελευθερώντας έτσι μεγάλες αποικίες οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και εγκατασταθούν σε άλλα μέρη του δικτύου (Rowbotham, 1980).

Αυτές οι βιο-μεμβράνες είναι εξαιρετικά σύνθετα και πολύπλοκα μικροβιακά οικοσυστήματα και μπορούν να αποτελούνται από βακτήρια, άλγη και πρωτόζωα.

Προσφέρουν προστασία από ακραίες θερμοκρασίες και είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Αυτό τις καθιστά τον μεγαλύτερο αντίπαλο μας στην εξόντωση του βακτηριδίου της Νόσου των Λεγεωναρίων αφού κάθε ενέργεια που γίνεται πρέπει αρχικά να στοχεύσει στην εξαφάνιση του βιοφίλμ και μετέπειτα στα εναπομείναντα βακτηρίδια.


Συνθήκες Δημιουργίας του Βιοφίλμ

Το βιοφίλμ δημιουργείται όταν υπάρχουν στο δίκτυο:

  • Πολλά θρεπτικά συστατικά τόσο στο νερό όσο και στο υλικό για την διανομή ή αποθήκευσή του
  • Εναποθέσεις ασβεστίου και διάβρωση
  • Νερό σε ζεστή θερμοκρασία (χλιαρό)
  • Στάσιμο νερό ή νερό με πολύ μικρή ροή όπως αυτή προκύπτει από “τυφλά” ή “νεκρά” σημεία στο δίκτυο σωληνώσεων και σε αποθηκευτήρες μποϊλερ