ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη του πολλαπλασιασμού της Λεγιονέλλα σ’ ένα δίκτυο είναι ο αποκλεισμός της από το να εισέλθει σ’ αυτό. Η προσεκτικά μελετημένη και διαστασιολoγημένη εφαρμογή μηχανικών φίλτρων UFM κατάλληλων για την παρακράτηση της, είτε αποκλείει την είσοδο της στο σύστημα είτε φροντίζει ώστε τα επίπεδα της να παραμένουν εκτός των επικίνδυνων ορίων.

Τα φίλτρα αυτά τοποθετούνται είτε μετά τον μετρητή ροής, είτε στην είσοδο ή την έξοδο του boiler, είτε στην ανακυκλοφορία, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της εφαρμογής.

Μειονέκτημα της μεθόδου είναι οι εξαιρετικά υψηλές πτώσεις πίεσης.

Τυχόν μηχανική βλάβη (σπάσιμο των μεμβρανών) μπορεί εύκολα να ανιχνευθεί μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας ελέγχου η οποία μπορεί να αυτοματοποιηθεί.