ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Λόγω της φύσης της Λεγιονέλα, οι λάμπες Υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) δεν είναι αξιόπιστη λύση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στον έλεγχο και καταστολή της. Γι΄αυτό το λόγο προτείνουμε την χρήση τους όταν οι συνθήκες την ευνοούν και θα απέφεραν αποτέλεσμα.

Ενδεικτικά, ένας κόκκος άμμου προσομοιάζει με το μέγεθος ένός βουνού μπροστά σε ένα βακτηρίδιο στην σκιά του οποίου μπορεί εύκολα να κρυφτεί καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής του από την είσοδο μέχρι την έξοδο της λάμπας U.V.

Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια πολύ προσεκτική φίλτρανση όλου του νερού πριν αυτό περάσει στην λάμπα U.V. (Υπεριωδών Ακτινοβολιών) και με βαθμ΄φίλτρανσης τουλάχιστον τα 20μm.

Μειονέκτηματα:

Η χρήση τέτοιων φίλτρων δημιουργεί μεγάλη πτώση πίεσης στο δίκτυο και τυχόν μηχανική βλάβη (όπως τρύπα στην σακκούλα φίλτρανσης) δεν μπορει να ανιχνευθεί αφήνοντας το δίκτυο εκτεθειμένο.

Επίσης η χρήση της λάμπας Υπεριωδών καταναλώνει μεγάλα ποσά ενέργειας για την λειτουργία της και αποτελεί αναλώσιμο υλικό μια και απαιτεί αλλαγή κάθε 8.000 ώρες χρήσης ή σύμφωνα με τον κατασκευαστή της.