ΟΖΟΝ

Το Όζον είναι μια εξαιρετικά οξειδωτική ουσία η οποία μπορεί πολύ αποτελεσματικά να διαλύσει το βιοφίλμ και να εξοντώσει την Λεγιονέλλα μέσα σε ένα δίκτυο.

Αποτελεί καλή και αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση κρούσματος αλλά όχι προληπτικής συνεχόμενης εφαρμογής μια και απελευθερώνει ιδιαίτερα τοξικά για τον άνθρωπο υπο-προϊόντα.

Επίσης το όζον έχει την ιδιότητα να διαβρώνει τα μπρούτζινα μέρη και να διαλύει τα παρεμβύσματα όπου αυτά βρίσκονται.