ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ – ΧΑΛΚΟΥ

Ο χαλκός και ο άργυρος είναι δυο υλικά που από την αρχαιότητα ακόμη χρησιμοποιούνταν για τις απολυμαντικές τους ιδιότητες. Για πολλά χρόνια η μέθοδος αυτή παρέμενε ασταθής και δεν μπορούσε να ελεγχθεί ο ακριβής αριθμός ιόντων που απελευθερώνονται στο νερό. Η εξέλιξη στην τεχνολογία έχει επιτρέψει την κατασκευή συσκευών που εκτελούν αυτή την λειτουργία με πολύ μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια, καθιστώντας την μέθοδο αυτή μια από τις πλέον αξιόπιστες στην καταπολέμηση της Νόσου των Λεγεωναρίων.

Είναι μάλιστα τόσο αποτελεσματική (συνεχίζει την δράση της ακόμη και για τρεις ημέρες διακοπής ρεύματος) που είναι δυνατόν να δοθεί εγγύηση ότι στο συγκεκριμένο δίκτυο θα αποκλειστεί η ανίχνευση Λεγιονέλλας όσο υπάρχουν ιόντα Ag – Cu !

Μοναδικό μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το υψηλό κόστος συντήρησης των ηλεκτροδίων καθώς και η πολυπλοκότητα του συστήματος που πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο συνεργείο και να συντηρείται από εκπαιδευμένο τεχνικό συντηρητή.