ΙΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε στην Γερμανία, ο ιονισμός, είχε στόχο τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Γερμανικής αγοράς αλλά πολύ σύντομα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρησιμοποιώντας τα φυσικά συστατικά του νερού και μέσα από μια απλή αλλά ιδιαίτερη διαδικασία, παράγεται η απαραίτητη ποσότητα χλωρίου ώστε το δίκτυο να παραμένει καθαρό από Λεγιονέλλα αλλά και άλλα βακτηρίδια ή μικρόβια.

Η μέθοδος απαιτεί συχνή παρακολούθηση του συστήματος και είναι γενικά ασφαλής χωρίς ιδιαίτερα περιθώρια λάθους. Μοναδικό μειονέκτημα είναι η μέγιστη δυνατή ποσότητα χλωρίου που μπορεί να παραχθεί η οποία ενώ είναι ικανή για την προληπτική χρήση ίσως να μην επαρκεί για την καταστολή έτσι ώστε να είναι υποχρεωτική η χρήση κάποιου άλλου τρόπου αντιμετώπισης.