Αντιμετώπιση με υπευθυνότητα και διακριτικότητα

Παρόλο που το ιδανικό είναι να μην επιτραπεί εξ’ αρχής στο βακτηρίδιο να εισέλθει στο δίκτυο, η καταπολέμηση του είναι εφικτή με αρκετούς τρόπους τους οποίους σας τους παρουσιάζουμε παρακάτω με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους:

Η εταιρία μας βρίσκεται σε θέση να κατανοήσει τις συνθήκες αλλά και τις ανάγκες κάθε εφαρμογής  διενεργώντας μια ανάλυση ρίσκου και καταστρώνοντας ένα σχέδιο διασφάλισης ποιότητας νερού ώστε να μπορέσει άμεσα και αποτελεσματικά να σας προφυλάξει από ένα ξέσπασμα Λεγιονέλλας ή να το καταστείλει.


Ποικίλες έρευνες έχουν αποδείξει τους μηχανισμούς με τους οποίους η Λεγιονέλλα μπορεί κα επιβιώνει σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες καθιστώντας την έναν δύσκολο εχθρό. Γι’ αυτό κυρίως ευθύνονται τα πρωτόζωα που την προστατεύουν από την δράση των βιοκτόνων (Barker et al., 1992) και την θερμική απολύμανση (Storey, Ashbolt & Stenstrom, 2004a) καθώς και οι αμοιβάδες (Skinner et al., 1983; Harf & Monteil, 1988) που πιστεύεται είναι και ο λόγος που η Λεγιονέλλα μπορεί να αντέξει στο αντίξοο περιβάλλον της διαδρομής ενός σταγονιδίου (Berendt, 1980; Hambleton et al., 1983; Tully, 1991).


Το πιο σύνηθες σημείο πολλαπλασιασμού και ανίχνευσης της Λεγεωνέλλα είναι τα δίκτυα διανομής του Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.), οι θερμαντήρες (boiler) καθώς και ό,τι συνδέεται μ’ αυτούς αλλά και με τους πύργους ψύξης μιας εγκατάστασης.


ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Η κλασσική μέθοδος είναι αυτή της θερμικής απολύμανσης μέσω θερμικού σοκ. Καθ’ ότι η Λεγιονέλλα είναι πολύ ευαίσθητη στις υψηλές θερμοκρασίες όπως φαίνεται παρακάτω (σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας) η θερμοκρασία του νερού πρέπει να παραμείνει πάνω από τους 70°C

> 70°C – Η Legionella πεθαίνει σχεδόν ακαριαία (Dennis, Green & Jones, 1984; Dennis, 1988b)

60°C – 90% πεθαίνει μέσα σε 2 λεπτά (Decimal reduction time (D) = 2)

50°C – 90% πεθαίνει μέσα σε 80–124 λεπτά, αναλόγως του γένους (Decimal reduction time (D) = 80-124)

48°C – 50°C – Επιβιώνει για πολλές ώρες αλλά δεν πολλαπλασιάζεται

32°C – 42°C – Ιδανικό εύρος πολλαπλασιασμού Yee & Wadowsky (1982)

25°C – 45°C – Εύρος πολλαπλασιασμού

< 20°C – Επιβιώνει αλλά παραμένει αδρανής, ακόμη και κάτω από το 0°C (σε λανθάνουσα κατάσταση) αν και σύγχρονες έρευνες (Soderberg, Rossier & Cianciotto, 2004) σε μεταλλαγμένα είδη δείχνουν πως ακόμη κι εδώ μπορεί να υπάρξει πολλαπλασιασμός

Ο “δεκαδικός χρόνος αναγωγής” είναι μια μονάδα μικροβιακής αντοχής στη θερμότητα και ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για να σκοτωθεί το 90% του πληθυσμού των μικροοργανισμών σε μια σταθερή θερμοκρασία και υπό καθορισμένες συνθήκες.

Η θερμική απολύμανση δεν μπορεί να θεωρηθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος οριστικής απολύμανσης για μια πληθώρα λόγων και προτείνεται ως μια επείγουσα και πολύ αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και καταστολής του ξεσπάσματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί περιοδικά ως ένα προσωρινό αντίμετρο έως ότου ο υπεύθυνος της εγκατάστασης προβεί σε περισσότερο αποτελεσματικές και μονιμότερες μεθόδους.

Διαδικασία απολύμανσης:

Αύξηση της θερμοκρασίας του μποϊλερ πάνω από τους 70°C και ενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας. Άνοιγμα όλων των σημείων λήψεως ώστε να μετρηθεί θερμοκρασία τουλάχιστον 65°C για τουλάχιστον 5 λεπτά, ιδίως στα πλέον απομακρυσμένα σημεία. Προτείνεται η θερμοκρασία ανακυκλοφορίας του νερού να παραμείνει πάνω απο τους 70°C για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Στη συνέχεια λαμβάνονται δείγματα και εξετάζονται για παρουσία Λεγιονέλας και αν χρειαστεί η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί.

Μειονεκτήματα της μεθόδου:

Εξαιρετικά ενεργοβόρος διαδικασία με υψηλό κόστος

Δεν είναι εφικτή η επίτευξη σταθερά υψηλής θερμοκρασίας σε παλαιές εγκαταστάσεις με παλαιό εξοπλισμό και εκτεταμένα δίκτυα

Ανάγκη για ανθρώπινη επίβλεψη, χρόνος

Εν δυνάμει επικίνδυνη όταν τα κτίρια κατοικούνται (εγκαύματα και θερμικό σοκ)

Πρόταση ενδεδειγμένης χρήσης:

Προτείνεται η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης να διατηρείται σταθερά τουλάχιστον στους 55°C και ποτέ κάτω από τους 50°C. Αυτό δεν αφορά την θερμοκρασία αποθήκευσης του νερού αλλά την θερμοκρασία του νερού στην πιο απομακρυσμένη λήψη!

Σημ.:

Ακόμη και αν αυτό τηρείται, δεν αποκλείεται η παρουσία βακτηριδίων Λεγεωνέλλας στο νερό αλλά εξασφαλίζεται ο περιορισμός του πληθυσμού τους.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Η χημική απολύμανση απαιτεί παρέμβαση ειδικού τεχνικού, εξοικειωμένου με την χρήση και εφαρμογή ισχυρών οξειδωτικών χημικών.

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι εκείνη της χλωρίωσης του νερού. Ένα ξέσπασμα – επιδημία μπορεί να κατασταλθεί με σοκ χλωρίωσης, κρατώντας σκόπιμα δηλαδή τα επίπεδα υπολειμματικού χλωρίου πολύ υψηλά. Τα βακτηρίδια είναι εξαιρετικά ανθεκτικά σε ισχυρά όξινο περιβάλλον (ακόμη και σε pH 2 για σύντομο διάστημα) και έχουν απομονωθεί σε περιβάλλον με pH από 2.7 έως 8.3 (Anand et al., 1983; Sheehan, Henson & Ferris, 2005)

Διαδικασία απολύμανσης:

Η χλωρίωση πρέπει να εκτελείται σε κρύο νερό κάτω των 30°C και με pH < 7. Στην εγκατάσταση εγκχύεται χλώριο σε κάποια μορφή (όπως διοξείδιο Cl2 – πιο έντονη οξειδωτική δράση και λιγότερο διαβρωτικό, NaOCl κ.α.) ώστε το ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο στην πιο απομακρυσμένη λήψη να μετρηθεί 20-50mg/lt. Ο χρόνος εφαρμογής εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, το pH, οι χημικές ιδιότητες του νερού. Συνήθως 2 ώρες για συγκεντρώσεις 20mg/lt και 1 ώρα για 50mg/lt ενώ δεν αποκλείονται περιπτώσεις όπου απαιτείται συγκέντρωση 50mg/l-100mg/l για 24 ώρες. Τα υψηλά αυτά επίπεδα χλωρίου στο νερό διαπερνούν αποτελεσματικά το βιοϋμένιο και σκοτώνουν και την Λεγιονέλλα και τους ξενιστές της. Στην συνέχεια η εγκατάσταση αδειάζει και γεμίζει με φρέσκο νερό το οποίο πρέπει να είναι χλωριωμένο με 0,5-1 mg/lt.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου εξαρτάται από το κατά πόσον θα εξακολουθήσει να υπάρχει συνεχής χλωρίωση του νερού ώστε να πιστοποιείται ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο 1-2mg/lt. Αν το νερό είναι πόσιμο τότε το ε.υ.χ. δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,5mg/lt.

Μειονεκτήματα της μεθόδου:

Απαιτεί συνεχή μέτρηση και δοσομετρική προσθήκη χημικού

Εξαιρετικά διαβρωτική μέθοδος ειδικά κατά την φάση της υπερχλωρίωσης σε παλαιά δίκτυα και ειδικά όσο υψηλότερη η θερμοκρασία

Απαιτεί παύση της λειτουργίας μια και απαγορεύεται η χρήση του νερού κατά την φάση της υπερχλωρίωσης

Δεν είναι αποτελεσματική σε νεκρά σημεία της εγκατάστασης, δηλαδή όπου δεν πάει το χημικό η Λεγιονέλα παραμένει

Απαιτεί ψύξη ή άδειασμα του ζεστού νερού χρήσης

Σημ.:

Σύμφωνα με τον καθηγητή Δρ. Βελονάκη, “σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις, νοσοκομεία με χρήση μονοχλωραμίνης φαίνεται να έχουν μικρότερο αποικισμό από Λεγεωνέλλες και λιγότερες επιδημικές εκρήξεις Λεγεωνέλλωσης. Μπορεί η μονοχλωραμίνη να ενεργεί βραδύτερα από τη χλωρίνη, αλλά φαίνεται ότι παραμένει για πιο πολύ χρόνο και επομένως αποδεικνύεται αποτελεσματικότερη για τα βιοϋμένια.” Επίσης κατά τον ίδιο, “από το σύνολο των δειγμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης (εδώ συμπεριλαμβάνονται και δείγματα από μερικά άλλα νοσοκομεία εκτός Αττικής), ανιχνεύθηκε Legionella spp σε ποσοστό περίπου 40%. Το εύρος του μικροβιακού φορτίου που μετρήθηκε, κυμάνθηκε από 500 – 540 000 cfu/l νερού.”

Παρόμοια είναι και η διαδικασία απολύμανσης πισίνας ή σπα όπου είναι απαραίτητη και η φροντίδα και έλεγχος των φίλτρων, καθώς και τους πύργους ψύξης. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη του πολλαπλασιασμού της Λεγιονέλλα σ’ ένα δίκτυο είναι ο αποκλεισμός της από το να εισέλθει σ’ αυτό εξ’ αρχής. Η προσεκτικά μελετημένη και διαστασιολογημένη εφαρμογή μηχανικών φίλτρων κατάλληλων για την παρακράτηση της, είτε αποκλείεει την είσοδο της στο σύστημα είτε φροντίζει ώστε τα επίπεδα της να παραμένουν εκτός των επικίνδυνων ορίων.

Τα φίλτρα αυτά τοποθετούνται μετά τον μετρητή ροής, είτε στην είσοδο ή την έξοδο του boiler, ή στην ανακυκλοφορία, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της εφαρμογής.

ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ – ΧΑΛΚΟΥ

Ο χαλκός και ο άργυρος είναι δυο υλικά που από την αρχαιότητα ακόμη χρησιμοποιούνταν για τις απολυμαντικές τους ιδιότητες. Για πολλά χρόνια η μέθοδος αυτή παρέμενε ασταθής και δεν μπορούσε να ελεγχθεί ο ακριβής αριθμός ιόντων που απελευθερώνοντας στο νερό. Η εξέλιξη στην τεχνολογία έχει επιτρέψει την κατασκευή συσκευών που εκτελούν αυτή την λειτουργία με πολύ μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια, καθιστώντας την μέθοδο αυτή μια από τις πλέον αξιόπιστες στην καταπολέμηση της Λεγιονέλλα.

Είναι μάλιστα τόσο αποτελεσματική (συνεχίζει την δράση της ακόμη και για τρεις ημέρες διακοπής ρεύματος) που είναι δυνατόν να δοθεί εγγύηση ότι στο συγκεκριμένο δίκτυο θα αποκλειστεί η ανίχνευση Λεγιονέλλας!

ΙΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε στην Γερμανία με στόχο των ιδιαιτέρων απαιτήσεων της Γερμανικής αγοράς αλλά σύντομα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρησιμοποιώντας τα φυσικά συστατικά του νερού και μέσα από μια απλή αλλά ιδιαίτερη διαδικασία, παράγεται η απαραίτητη ποσότητα χλωρίου ώστε το δίκτυο να παραμένει καθαρό από Λεγιονέλλα αλλά και άλλα βακτηρίδια ή μικρόβια.

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ U.V.

Λόγω της φύσης της Λεγιονέλα, οι λάμπες Υπεριώδους ακτινοβολίας δεν είναι αξιόπιστη λύση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στον έλεγχο και καταστολή της. Γι΄αυτό το λόγο προτείνουμε την χρήση τους όταν οι συνθήκες την ευνοούν και θα απέφεραν αποτέλεσμα.

ΟΖΟΝ

Είναι αέριο ασταθές, ισχυρά οξειδωτικό, ισχυρό τοξικό με χαρακτηριστική οσμή και κυανό χρώμα. Παρόλο που η δράση του είναι εξαιρετικά αποτελεσματική ως βιοκτόνο, παραμένει προβληματική η παραγωγή του καθώς δεν επιτρέπεται να υπάρξει μέσα στο δίκτυο πάνω από συγκεκριμένα όρια λόγω της εξαιρετικά μεγάλης τοξικότητας του. Υπάρχουν συσκευές που παράγουν όζον με πολύ μεγάλη ακρίβεια ανάλογα με τις ανάγκες τις εγκατάστασης. Η εταιρία μας προτείνει αυτές τις συσκευές, μόνο σε εφαρμογές πολύ μεγάλων απαιτήσεων λόγω του πολύ μεγάλου κόστους τους. Σε μικρότερες εγκαταστάσεις η λύση αυτή παραμένει ασύμφορη, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε.


Several European countries established the European Working Group for Legionella Infections (EWGLI)[17] to share knowledge and experience about monitoring potential sources of Legionella. The EWGLI has published guidelines about the actions to be taken to limit the number of colony-forming units (CFU, that is, live bacteria that are able to multiply) ofLegionella per litre:

Legionella bacteria CFU/litreAction required (35 samples per facility are required, including 20 water and 10 swabs)1000 or lessSystem under control.more than 1000
up to 10,000Review program operation. The count should be confirmed by immediate re-sampling. If a similar count is found again, a review of the control measures and risk assessment should be carried out to identify any remedial actions.more than 10,000Implement corrective action. The system should immediately be re-sampled. It should then be “shot dosed” with an appropriate biocide, as a precaution. The risk assessment and control measures should be reviewed to identify remedial actions. (150+ CFU/ml in healthcare facilities or nursing homes require immediate action.)According to the paper “Legionella and the prevention of legionellosis,”[18] found at the World Health Organization website, temperature affects the survival of Legionella as follows:

Chlorine[edit]A very effective chemical treatment is chlorine—in particular chlorine dioxide because of its high oxidation rates and low corosivity. For systems with marginal issues chlorine will provide effective results at 0.5 ppm[citation needed] residual in the hot water system. For systems with significant Legionella problems, temporary shock chlorination is required where levels are raised to higher than 2 ppm for a period of 24-hours or more and then returned to 0.5 ppm. Hyperchlorination can also be used where the water system is taken out of service and the chlorine residual is raised to 50 to 100 ppm or higher at all distal points for 24-hours or more. The system is then flushed and returned to 0.5 ppm chlorine prior to being placed back into service. These high levels of chlorine will penetrate biofilm killing both the Legionella bacteria and the host organisms. Annual hyperchlorination can be an effective part of a comprehensive legionella prevention action plan.

Industrial Size Copper-Silver ionization[edit]Industrial-size copper-silver ionization is recognized by the U.S. Environmental Protection Agency and WHO for Legionella control and prevention. When copper and silver ions maintained, when taking into account both water flow and overall water usage, the disinfection function within all of a facilities water distribution network will occur within 30 to 45 days. Key engineering features such as 10 amps per ion chamber cell and automated variable voltage outputs having no less than 0–100 VDC are but a few of the required features for proper Legionella control and prevention. Swimming pool ion generators are not engineered for facility potable water Legionella control and prevention.

There are questions, however, if the silver and copper ion levels required for effective eradication of symbiotic hosts could exceed those allowed under the U.S. Clean Drinking Water Act’s Lead and Copper Rule. Further, there are no current standards for silver in the EU and other regions utilizing this technologuy.

Ionization is an effective industrial control and prevention process to control Legionella in potable water distribution systems found in health facilities, hotels, nursing homes and most large buildings. CuAg is not intended for cooling towers because of pH levels over 8.6 that cause ionic copper to precipitate. In 2003 researchers that heavily support ionization developed a four validation process that supports their research on ionization. Ionization became the first such hospital disinfection process to have fulfilled a proposed four-step modality evaluation; by then it had been adopted by over 100 hospitals.[22] Additional studies indicate ionization is superior to thermal eradication.[23]

Chlorine dioxide[edit]Chlorine dioxide has been EPA approved as a primary potable water disinfectant since 1945. It does not produce any carcinogenic byproducts like chlorine and is not a restricted heavy metal like copper. It has proven excellent control of Legionella in cold and hot water systems and its ability as a biocide is not impacted by pH, or any water corrosion inhibitors like silica or phosphate. Monochloramine is an alternative. Like chlorine and chlorine dioxide, monochloramine is EPA approved as a primary potable water disinfectant. EPA registration requires an EPA biocide label which lists toxicity and other data required by the EPA for all EPA registered biocides. If the product is being sold as a biocide then the manufacturer is legally required to supply a biocide label. And the purcharser is legally required to apply the biocide per the biocide label. When first applied to a system chlorine dioxide can be added at disinfection levels of 2 ppm for 6 hours to clean up a system. This will not remove all biofilm but will effectively remediate the system of Legionella.

Moist heat sterilization[edit]Moist heat sterilization (superheating to 140 °F (60 °C) and flushing) is a nonchemical treatment that typically must be repeated every 3–5 weeks.